Zarządzenie nr 375/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w obszarze "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego" w 2021 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-04-27

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-04-27

Kategoria zarządzenia

Ochrona środowiska

Jednostka przygotowująca

WKOS

Jednostka odpowiedzialna za realizację

WKOS

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-05 08:19:58.0