Zarządzenie nr 377/2012/P

w sprawie procedur ustalania środków, planowania, realizacji i kontroli w zakresie zadań powierzonych osiedlom.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2012-06-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2012-06-06

Kategoria zarządzenia

  • Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-03-23 08:24:11.0