Zarządzenie nr 378/2003/P

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność miasta Poznania , przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym /ul. Halna/

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-12

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-12

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Uchyla uchwałę Zarządu nr

524/2002

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0