Zarządzenie nr 38/2021/K

w sprawie powołania stałej Komisji do spraw likwidacji mienia.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-09-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-09-03

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie mieniem Miasta#Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-10-20 16:14:45.0