Zarządzenie nr 380/2003/P

W sprawie przyznania środków finansowych z rezerwy celowej - "Fundusz Ratowniczy" na sfinansowanie usunięcia z terenu przy ul. Ceglanej w Poznaniu substancji chemicznych oraz ich utylizacji

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-13

Kategoria zarządzenia

Obrona cywilna

Jednostka przygotowująca

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0