Zarządzenie nr 382/2003/P

W sprawie rozwiązania umowy o pracę z dyrektorem Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych /p. A.Konieczna/

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-13

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0