Zarządzenie nr 386/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia o powołanie Zespołu Uzgzdniania Dokumentacji Projektowej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-13

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-13

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-23 16:20:31.0