Zarządzenie nr 388/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Karola Irzykowskiego, obr. Strzeszyn, ark. 22, dz. 9, pow. 1163 m2, KW 185.781/

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-14

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-14

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0