Zarządzenie nr 390/2021/P

w sprawie ustalenia rocznych list socjalnej i mieszkaniowej na 2021 rok.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-04-28

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-04-28

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

zmieniony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-06 16:16:18.0