Zarządzenie nr 394/2021/P

w sprawie realizacji, monitoringu i ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2022.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-04-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-04-29

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-23 16:16:51.0