Zarządzenie nr 395/2003/P

W sprawie powierzenia panu Romanowi Gogulskiemu stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych nr 6 im.Joachima Lelewela w Poznaniu, ul.Działyńskich. 4/5

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-15

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-15

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0