Zarządzenie nr 4/2001

W sprawie wyborów do Rady Osiedla Rataje nad Wartą w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-01-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-01-11

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:16:02.0