Zarządzenie nr 4/2022/P

zmieniające zarządzenie w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogi klasy dojazdowej i drogę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego "Rataje - Łacina" część B w Poznaniu odpowiednio symbolami 17KD-D, 18KD-D, 25 KD-Dx, 11KD-L.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-01-03

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-01-03

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-01-14 16:14:07.0