Zarządzenie nr 400/2020/P

w sprawie przeprowadzenia II etapu konsultacji społecznych dotyczących projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Morasko-Radojewo-Umultowo" dla terenu w rejonie ulic Morasko i F. Jaśkowiaka w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-06-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-06-02

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-06-18 16:13:09.0