Zarządzenie nr 403/2003/P

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste /ul. Buska-Rabczańska, obr. Golęcin, ark. 03, dz. 79/3, pow. 214 m2, KW 101.079cz./

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-16

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0