Zarządzenie nr 404/2021/P

w sprawie przekazania na stan majątkowy Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta Urzędu Miasta Poznania środka trwałego zlokalizowanego przy ul. Fabianowo w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-05-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-05-06

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-05 08:19:58.0