Zarządzenie nr 407/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia nr 29/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 13.01.2003r. w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85326 "Ośrodki adaptacyjno-opiekuńcze" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej roku 2003 przez podmiot nie zaliczany do sektora finansów publicznych

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-20

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0