Zarządzenie nr 408/2003/P

W sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-20

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-20

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmieniony zarządzeniem nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-23 16:20:31.0