Zarządzenie nr 408/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 50/2021 w obszarze "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych", na powierzenie / wsparcie, realizacji zadania publicznego pod nazwą: "Działania architektoniczne związane z przestrzenią publiczną w śródmieściu", przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 toku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-05-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-05-10

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

BKPiRM

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BKPiRM

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-05 08:19:58.0