Zarządzenie nr 411/2013/P

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży "KLUB" w Poznaniu przy ul. Sienkiewicza 11.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2013-06-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2013-06-07

Kategoria zarządzenia

  • Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-12 16:16:31.0