Zarządzenie nr 412/2013/P

w sprawie organizacji konkursu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek pomocniczych Miasta - osiedli.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2013-06-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2013-06-07

Kategoria zarządzenia

  • Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2023-03-28 08:20:17.0