Zarządzenie nr 413/2003/P

W sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. konkursu na dofinansowanie realizacji zadań zgłoszonych przez osiedla

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-23

Kategoria zarządzenia

Jednostki pomocnicze

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla uchwałę Zarządu nr

252/2000#734/2001

Zmieniony zarządzeniem nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0