Zarządzenie nr 414/2003/K

W sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzedzie Miasta Poznania

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-23

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-23 16:20:30.0