Zarządzenie nr 42/2011/K

w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2011-11-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2011-11-09

Kategoria zarządzenia

Budżet miasta i sprawy finansowe

Jednostka przygotowująca

Wydział Finansowy

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Finansowy

Uchyla zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-27 16:20:02.0