Zarządzenie nr 423/2021/P

w sprawie powierzenia pani Magdalenie Pechorin stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 w Poznaniu, ul. Bosa 9.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-05-17

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-05-17

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-05 08:19:58.0