Zarządzenie nr 426/2019/P

w sprawie ustalenia wysokości oraz wzoru wniosku o przyznanie jednorazowych stypendiów Prezydenta Miasta Poznania dla studentów uczelni wyższych, przygotowujących się do podjęcia zatrudnienia na terenie miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-05-10

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-05-10

Kategoria zarządzenia

  • Różne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-05-22 16:20:38.0