Zarządzenie nr 427/2003/P

W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2002 rok samodzielnego publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-05-29

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-05-29

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0