Zarządzenie nr 443/2018/P

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego lub lokalu mieszkalnego w 2018 roku.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2018-06-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2018-06-21

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie lokalami mieszkalnymi i użytkowymi

Jednostka przygotowująca

BSLk

Jednostka odpowiedzialna za realizację

BSLk

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-01 16:15:45.0