Zarządzenie nr 444/2003/P

W sprawie zmiany zarządzenia z dnia 14.02.2003 r nr. 193/03/P Prezydenta Miasta Poznania , w sprawie wydatkowania środków z budżetu Miasta z działu 853, rozdziału 85395 "Pozostała działalność" - na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej w roku 2003 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-02

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-02

Kategoria zarządzenia

Pozostała działalność

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-23 16:20:31.0