Zarządzenie nr 451/2020/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-06-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-06-26

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Zarząd Transportu Miejskiego

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Transportu Miejskiego

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-09-21 16:14:31.0