Zarządzenie nr 451/2020/P

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia regulaminu Programu Premiowego Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2020-06-26

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-06-26

Kategoria zarządzenia

  • Różne

Jednostka przygotowująca

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-06-19 16:15:09.0