Zarządzenie nr 452/2003/P

W sprawie zmian w składach obwodowych komisji do spraw referendum, utworzonych zarządzeniem nr 408/2003/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 20 maja 2003 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji do spraw referendum,

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-06

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Zmienia zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0