Zarządzenie nr 457/2003/P

W sprawie zamiany części nieruchomości położonych przy ul.Bukowskiej, Jasnej, Zgorzeleckiej w Poznnaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-11

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-11

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-21 16:20:59.0