Zarządzenie nr 458/2021/P

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Komisji do spraw repatriacji i osiedlenia w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-05-31

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-05-31

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne#Zespoły zadaniowe i organy doradcze

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-11-26 16:15:59.0