Zarządzenie nr 462/2021/P

w sprawie powierzenia pani Agnieszce Mielżyńskiej stanowiska dyrektora Przedszkola nr 67 w Poznaniu, ul. Słowicza 15.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-01

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-01

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-23 16:16:51.0