Zarządzenie nr 468/2003/P

W sprawie powierzenia pani Grażynie Mańczak-Migdałek obowiązków dyrektora Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego z siedzibą przy ul. Mogileńskiej 42 w Poznaniu

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-18

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-18

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0