Zarządzenie nr 471/2021/P

w sprawie powołania komisji konkursowych do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów publicznych zespołów szkolno-przedszkolnych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-07

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-07

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-05 08:19:58.0