Zarządzenie nr 472/2003/P

W sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 18, os.Armii Krajowej 100.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-23

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-23

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-23 16:20:31.0