Zarządzenie nr 474/2021/P

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych przez organizacje pozarządowe w ramach ogłoszonego w dniu 13 maja 2021 r. otwartego konkursu ofert nr 61/2021 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, w 2021 roku, w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pt. "Opieka Wytchnieniowa" - edycja 2021.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-08

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-08

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-05 08:19:58.0