Zarządzenie nr 479/2021/P

w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Dziennemu Ośrodkowi Adaptacyjnemu Nr 1 w Poznaniu.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-09

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-07-23 16:16:51.0