Zarządzenie nr 481/2021/P

w sprawie nawiązania stosunku pracy z panem Karolem Seifertem na stanowisku nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Poznaniu, ul. Krakowska 17a.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-09

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-09

Kategoria zarządzenia

Oświata

Jednostka przygotowująca

Wydział Oświaty

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Oświaty

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Zakres wyłączenia

ustawa o ochronie danych osobowych

Podstawa prawna

paragraf 2

Osoba dokonująca wyłączenia

Katarzyna Ligocka

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-05 08:19:58.0