Zarządzenie nr 482/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /w stosunku do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Mariana Smoluchowskiego, obr. Junikowo, ark. 28, dz. 1/15, pow. 721 m2, KW 142.558cz./

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-24

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-23 16:20:31.0