Zarządzenie nr 483/2003/P

W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu /ul. Antona Czechowa, obr. Strzeszyn, ark. 21, dz. 5/70, pow. 503 m2, KW 125.013/

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2003-06-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2003-06-24

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-10-30 16:18:03.0