Zarządzenie nr 50/2019/P

w sprawie przeprowadzenia na terenie miasta Poznania konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia "Strategii Rozwiązywania Problemów Społęcznych dla Miasta Poznania na lata 2019 - 2025".

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-01-24

Data wejścia w życie zarządzenia

2019-01-24

Kategoria zarządzenia

Zdrowie i sprawy społeczne

Jednostka przygotowująca

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-17 16:16:39.0