Zarządzenie nr 508/2017/P

zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Osiedlu Żegrze w Poznaniu do korzystania nieruchomości położonej w Poznaniu na Osiedlu Orła Białego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2017-07-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2017-07-21

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Zmienia zarządzenie nr

Uchylony zarządzeniem nr

Status dokumentu

uchylony

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-12-06 16:16:20.0