Zarządzenie nr 52/2019/K

w sprawie wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2019-12-16

Data wejścia w życie zarządzenia

2020-02-11

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-02-25 11:08:22.0