Zarządzenie nr 522/2021/P

w sprawie zawarcia ugody w przedmiocie odszkodowania za grunt wydzielony pod tereny dróg publicznych, drogę klasy dojazdowej oraz drogę klasy lokalnej, oznaczony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ,,W rejonie ulic Ułańskiej i Grunwaldzkiej" w Poznaniu, odpowiednio symbolami KD-D i KD-L.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-21

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-21

Kategoria zarządzenia

Gospodarowanie nieruchomościami

Jednostka przygotowująca

Zarząd Dróg Miejskich

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-05 08:19:58.0