Zarządzenie nr 524/2021/P

w sprawie rozstrzygnięcia naboru wniosków o przyznanie dotacji celowych na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogrodów działkowych.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2021-06-22

Data wejścia w życie zarządzenia

2021-06-22

Kategoria zarządzenia

Rolnictwo i zieleń miejska

Jednostka przygotowująca

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2021-08-05 08:19:58.0