Zarządzenie nr 53/2001

W sprawie przeprowadzenia oceny pracowników Urzędu Miasta Poznania.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2001-03-30

Data wejścia w życie zarządzenia

2001-03-30

Kategoria zarządzenia

Sprawy organizacyjne

Jednostka przygotowująca

Wydział Organizacyjny

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Wydział Organizacyjny

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Historia zmian

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2020-06-04 16:16:15.0