Zarządzenie nr 537/2013/P

w sprawie sposobu opiniowania projektów przebudowy układu drogowego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2013-08-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2013-08-06

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Biuro Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Zarząd Dróg Miejskich

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-08-12 16:20:16.0