Zarządzenie nr 537/2013/P

w sprawie sposobu opiniowania projektów przebudowy układu drogowego.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2013-08-06

Data wejścia w życie zarządzenia

2013-08-06

Kategoria zarządzenia

  • Różne

Jednostka przygotowująca

  • Biuro Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Uchyla zarządzenie nr

Status dokumentu

nieobowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2024-07-17 16:16:57.0