Zarządzenie nr 539/2022/P

w sprawie realizacji, monitoringu i ewaluacji Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2023.

Data podpisania zarządzenia przez Prezydenta

2022-07-04

Data wejścia w życie zarządzenia

2022-07-04

Kategoria zarządzenia

Różne

Jednostka przygotowująca

Gabinet Prezydenta

Jednostka odpowiedzialna za realizację

Gabinet Prezydenta

Status dokumentu

obowiązujący

Czy istnieje tekst jednolity

NIE

Załączniki

Metryczka

Informacja pobrana do BIP automatycznie z elektronicznego systemu zarządzania dokumentacją Urzędu Miasta Poznania.

Ostatnie pobranie danych: 2022-09-26 08:18:56.0